Hindi Lyrics

Ram Stuti

Ram Stuti

Ram Stuti shri ramchandra kripalu bhajman Lyrics. Shree Ram Stuti.

Song: Ram Stuti
Artist :

Ram Stuti

Shri Ram Shri Ram


Shri Ramachandra kripalu bhajmana,

haran bhava bhaya darunam (X2)

Nav-kanj-lochana kanj-mukh,

kar-kanj pad-kanjarunam


Shri Ram Shri Ram


Kandarpa aganita amita chavi,

naval-nil niraj sundaram

Patapita manahu tarita ruchi suchi,

naumi Janaka-sutavaram


Shri Ramachandra kripalu bhajman,

haran bhav bhay darunam


Shri Ram Shri Ram


Bhaja Din-bandhu

Dinesh danav daitya-vansha nikandanam


Raghu-nanda anand akanda,

Kaushal chanda Dasharatha nandanam


Shri Ramchandra kripalu bhajman,

haran bhav bhaya darunam


Shri Ram Shri Ram


Sira mukut kundal tilaka charu,

udaara ang vibhu-shanam


Ajanu bhuja shar chapadhar,

sangrama jita Khara Dushanam


Shri Ramchandra kripalu bhajman,

harana bhava bhaya daarunam


Shri Ram Shri Ram


Iti vadati Tulsidasa Shankara,

Shesha muni-man ranjanam

mam hriday-kanj nivasa kuru,

kamaadi khaladal ganjanam


Shri Ramachandra krupalu bhaj mann,

haran bhav bhaya darunam


Manu jaahi rachehu milihi so baru,

sahaj sunder saanwaro


Shri Ram... Shri Ram...